» Έργο / Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης

1η Συνάντηση Εργασίας

Τον Μάρτιο του 2011 η επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης του έργου (Monitoring Committee) η οποία αποτελείται από την κ. Lorenza Colletti, στέλεχος της Κεντρικής Ιταλικής Δασικής Υπηρεσίας στη Ρώμη, την κ. Αθηνά Μουρμούρη, τ. διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΚΠΑΑ) και νυν Γενική Διευθύντρια Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τον κ. Θεόδωρο Οικονόμου, πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Δασοκτημόνων, συναντήθηκε στο ΤΕΙ Δασοπονίας και Διαχείρησης Φυσικού Περιβάλλοντος στην Δράμα με στόχο την αξιολόγηση της προόδου των δράσεων του έργου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους.

                                                                                               

2η Συνάντηση Εργασίας

Τα μέλη της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης του έργου INFORM, κ. Lorenza Colletti, Διεθύντρια του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Ιταλικής Δασικής Υπηρεσίας στην Ρώμη, κ. Αθηνά Μουρμούρη, Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κ. Θεόδωρος Οικονόμου, Πρόεδρος της Ένωσης Δασοκτημόνων Ελλάδας,  πραγματοποίησαν την 2η συνάντηση εργασίας τους στις 12 & 13 Ιουνίου 2012 στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Καβάλας, στη Δράμα [Πρόγραμμα Εργασίας]. Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η αξιολόγηση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2011,  δεύτερο έτος υλοποίησης του έργου INFORM, ως προς την επίτευξη των στόχων του έργου, αλλά και η παροχή συμβουλών για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Κατά την διάρκεια της συνάντησης εργασίας τα μέλης της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για την πρόοδο του έργου από την Υπεύθυνη του έργου κ. Καζάνα Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΙ και τα μέλη της ομάδας του έργου ολοκήρωσαν την αξιολόγηση του έργου για το έτος 2011 και προχώρησαν στην σύνταξη της σχετικής έκθεσης.

Φωτογραφίες  από τις εργασίες της 2ης συνάντησης της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης του έργου INFORM έχουν αναρτηθεί στη σελίδα «Φωτογραφικό Αρχείο».

                                                                                               

3η Συνάντηση Εργασίας

Τα μέλη της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης του έργου INFORM, κ. Lorenza Colletti, Διεθύντρια του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Ιταλικής Δασικής Υπηρεσίας στην Ρώμη, κ. Αθηνά Μουρμούρη, Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κ. Θεόδωρος Οικονόμου, Πρόεδρος της Ένωσης Δασοκτημόνων Ελλάδας,  πραγματοποίησαν την 3η συνάντηση εργασίας τους στις 17 & 18 Μαρτίου 2014 στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη Δράμα. Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η αξιολόγηση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2012 και το πρώτο εξάμηνο του 2013, έτη υλοποίησης του έργου INFORM, ως προς την επίτευξη των στόχων του έργου, αλλά και η παροχή συμβουλών για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Κατά την διάρκεια της συνάντησης εργασίας τα μέλης της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για την πρόοδο του έργου από την Υπεύθυνη του έργου κ. Καζάνα Βασιλική, Καθηγήτρια ΤΕΙ και τα μέλη της ομάδας του έργου ολοκήρωσαν την αξιολόγηση του έργου για την περίοδο των 18 μηνών και προχώρησαν στην σύνταξη της σχετικής έκθεσης.

Φωτογραφίες από τις εργασίες της 3ης συνάντησης της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης του έργου INFORM έχουν αναρτηθεί στη σελίδα «Φωτογραφικό Αρχείο».

                                                                                               

4η Συνάντηση Εργασίας

H 4η συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί  τον Δεκέμβριο του 2014.
» Συνδέσεις - links


Follow us