» Έργο / Eξωτερική μονάδα παρακολούθησης των προγραμμάτων LIFE

1η Επίσκεψη

Η υπεύθυνη παρακολούθησης του έργου INFORM κ. Χριστίνα Μαρούλη, από τον οργανισμό Astrale ο οποίος έχει αναλάβει για λογαριασμό της Μονάδας LIFE της Ε.Ε. την παρακολούθηση των έργων LIFE σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., συναντήθηκε με την ομάδα του έργου στη Δράμα και την Καβάλα. Σκοπός των συναντήσεων ήταν ο έλεγχος της προόδου του έργου. Κατά την διάρκεια της πρώτης επίσκεψης της κ. Μαρούλη, τον Μάϊο του 2010, πραγμοτοποιήθηκε συνάντηση στο Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου με τον Δασάρχη κ. Τσιτλακίδη Αναστάσιο, τον κ. Μαναρίδη Μιχαήλ και στελέχη του Δασαρχείου. Επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Δασικό Σύμπλεγμα Κ. Νευροκοπίου που αποτελεί περιοχή μελέτης του έργου.

Φωτογραφίες της επίσκεψης του έργου έχουν αναρτηθεί στη σελίδα «Φωτογραφικό Αρχείο»

                                                                                               

2η Επίσκεψη

Η υπεύθυνη παρακολούθησης του έργου INFORM κ. Χριστίνα Μαρούλη, από τον οργανισμό Astrale ο οποίος έχει αναλάβει για λογαριασμό της Μονάδας LIFE της Ε.Ε. την παρακολούθηση των έργων LIFE σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., συναντήθηκε με την ομάδα του έργου στη Δράμα. Η δεύτερη επίσκεψη της κ. Μαρούλη, τον Ιούνιο του 2011, περιέλαβε συνάντηση στο Δασαρχείο Θάσου με τον Δασάρχη κ. Βενέτη Αναστάσιο, τον κ. Μαρουγκλιάνη Χαράλαμπο και στελέχη του Δασαρχείου καθώς και επίσκεψη στο Δασικό Σύμπλεγμα λεκάνης Θάσου που αποτελεί περιοχή μελέτης του έργου.

Φωτογραφίες της επίσκεψης του έργου έχουν αναρτηθεί στη σελίδα «Φωτογραφικό Αρχείο»

                                                                                               

3η Επίσκεψη

Στις 7 & 8 Μαϊου 2012 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο έργο INFORM των εκπροσώπων της μονάδας LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Αλέξη Τσάλα τεχνικού υπεύθυνου προγραμμάτων LIFE και κ. Παρασκευής Τσουρουνάκη υπεύθυνης οικονομικού ελέγχου προγραμμάτων LIFE καθώς και του κ. Παύλου Δόϊκου εκπροσώπου της  εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης των προγραμμάτων LIFE  για την Νότια Ανατολική Ευρώπη (Astrale GEIE), στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Καβάλας, στο Παράρτημα Δράμας. Στην διάρκεια της πρώτης ημέρας επίσκεψης  πραγματοποιήθηκε σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα ο τεχνικός έλεγχος προόδου των δράσεων έργου, ενώ παράλληλα έγινε και ο οικονομικός έλεγχος του έργου.

Στις 8 Μαΐου 2012 οι εκπρόσωποι της μονάδας LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εξωτερικής μονάδας παρακολούθησης μαζί με μέλη της ομάδας του έργου INFORM επισκέφθηκαν μία εκ των δύο περιοχών μελέτης του έργου στο νησί της Θάσου.  Κατά την διάρκεια της επίσκεψης τα μέλη της αποστολής συναντήθηκαν με τον Δασάρχη Θάσου κ. Αναστάσιο Βενέτη στο Δασαρχείο Θάσου στον Λιμένα. Ο κ. Βενέτης συνόδευσε την αποστολή στην δασική περιοχή μελέτης και συζήτησε με τα μέλη θέματα αειφορικής διαχείρισης της περιοχής.

Φωτογραφίες της επίσκεψης του έργου έχουν αναρτηθεί στη σελίδα «Φωτογραφικό Αρχείο»

                                                                                               

4η Επίσκεψη

Στις 22 & 23 Μαϊου 2013 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο έργο INFORM των κ. Παύλου Δόϊκου και του κ. Μιλτιάδη Ζυγούρα εκπροσώπου της  εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης των προγραμμάτων LIFE  για την Νότια Ανατολική Ευρώπη (Astrale GEIE), στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Καβάλας, στο Παράρτημα Δράμας. Στην διάρκεια της πρώτης ημέρας έγινε ενημέρωση από της ομάδας του INFORM σχετικά με την πρόοδο των δράσεων του έργου. Στην διάρκεια της δεύτερης ημέρας οι εκπρόσωποι της εξωτερικής μονάδας παρακολούθησης μαζί με μέλη της ομάδας του έργου INFORM επισκέφθηκαν μία εκ των δύο περιοχών μελέτης του έργου στο Γρανίτη της Δράμας. Ο κ. Αναστάσιος Τσιτλακίδης Δασάρχης Κ. Νευροκοπίου και ο κ. Μηχαήλ Μαναρίδης  Δασολόγος του Δασαρχείου Κ. Νευροκοπίου συνόδευσαν την αποστολή στην δασική περιοχή μελέτης και συζήτησε με τα μέλη θέματα αειφορικής διαχείρισης της περιοχής. 

Δείτε φωτογραφίες από την επίσκεψη του έργου

                                                                                              

5η Επίσκεψη

Στις 19  & 20 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο έργο INFORM της κ. Γεωργία Βαλαώρα εκπροσώπου της  εξωτερικής μονάδας παρακολούθησης των προγραμμάτων LIFE  για την Νότια Ανατολική Ευρώπη (Astrale GEIE), στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ ΑΜΘ, στο Παράρτημα Δράμας. Στην διάρκεια της πρώτης ημέρας έγινε ενημερώση για την πρόοδο των δράσεων του έργου INFORM από την ομάδα του έργου. Στην διάρκεια της δεύτερης ημέρας η εκπρόσωπος της εξωτερικής μονάδας παρακολούθησης μαζί με μέλη της ομάδας του έργου INFORM επισκέφθηκαν μία εκ των δύο περιοχών μελέτης του έργου στο νησί της Θάσου. Ο κ. Χαράλαμπος Μαρουγκλιάνης Δασάρχης Θάσου συνόδευσε την αποστολή στην δασική περιοχή μελέτης και συζήτησε με τα μέλη θέματα αειφορικής διαχείρισης της περιοχής. 

Δείτε φωτογραφίες από την επίσκεψη του έργου
» Συνδέσεις - links


Follow us