» Έργο / Πληροφορίες για τα Ελληνικά Δάση

Χάρτης Δασοκάλυψης της Ελλάδας ανά Νομό σε στρέμματα

http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=8858

Πηγή δεδομένων του χάρτη:
Απολογισμός δραστηριοτήτων δασικών υπηρεσιών έτους 2008


Χάρτης έκτασης της Ελάτης στην Ελλάδα ανά Νομό σε στρέμματα

http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=8859

Πηγή δεδομένων του χάρτη:
Απολογισμός δραστηριοτήτων δασικών υπηρεσιών έτους 2008

Χάρτης έκτασης της Τραχείας και Χαλεπίου Πεύκης στην Ελλάδα ανά Νομό σε στρέμματα

http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=8861

Πηγή δεδομένων του χάρτη:
Απολογισμός δραστηριοτήτων δασικών υπηρεσιών έτους 2008

Χάρτης έκτασης της Μαύρης Πεύκης στην Ελλάδα ανά Νομό σε στρέμματα

Χάρτης έκτασης της  Μαύρης Πεύκης στην Ελλάδα ανά Νομό σε στρέμματα

http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=8863

Πηγή δεδομένων του χάρτη:
Απολογισμός δραστηριοτήτων δασικών υπηρεσιών έτους 2008

Χάρτης έκτασης της Οξιάς στην Ελλάδα ανά Νομό σε στρέμματα

http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=8865

Πηγή δεδομένων του χάρτη:
Απολογισμός δραστηριοτήτων δασικών υπηρεσιών έτους 2008

Χάρτης έκτασης των δασών Δρυός στην Ελλάδα ανά Νομό σε στρέμματα

http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=8867

Πηγή δεδομένων του χάρτη:
Απολογισμός δραστηριοτήτων δασικών υπηρεσιών έτους 2008

Χάρτης έκτασης των Αείφυλλων-Πλατύφυλλων στην Ελλάδα ανά Νομό σε στρέμματα

http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=8869

Πηγή δεδομένων του χάρτη:
Απολογισμός δραστηριοτήτων δασικών υπηρεσιών έτους 2008

» Συνδέσεις - links


Follow us